پوریا احمدی

pouriya.me

یه حبه قند

زاهدان را توبه دادیم و حریفان را شراب / ما در این میخانه با گبر و مسلمان ساختیم | مشرقی مشهدی

سلام دنیا!

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشته‌ی شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!